یک فنجون عشق داغ

جمعه صبح با امین رفتیم کله پاچه خورون.... باغ فردوس.... تا رفتیم تو مغازه دیدم با اخم نگاه میکنه اونوقت اومد بیرون ...موندم برای چی نرفتیم بشینیم.... میگه همه مرد اند بگیریم بریم خونه بخوریم.... رفتیم دوباره تو مغازه .... دیدم چند تا خانم اون ته مه ها هستند.... میگم بیا اینهم خانم...... بشینیم همین جا بخور بخور راه بندازیم....... جای هر کی نبود خالی خیلی چسبید..... بعدش هم  رفتیم یکم پیاده روی .......

رسیدیم خونه همسری ابگوشت رو بار گذاشت... برا نهار خواهری ها میومدن خونه امین اینها..... بابا رو هم دعوت کردیم... برای مها چون دوست نداره رولت مرغ درست کرد....... یعنی من هیچی دخالت تو آشپزی نداشتم.... اونوقت تا من برم نون سنگک بخرم و مها رو بیارم همه چی حاضر بود......... یعنی همسر خونه داری دارم ها....... از خود راضینیشخند

یعنی غذاها واقعا خوشمزه بود..... واقعا ها ....... آبگوشت که حرف نداشت...... اونقده خوردیم که بعد نهار هر کدوم یه طرفی دراز شدیم..... فقط ترنم بود که از هیجان اومدن تو خونه جدید یه لحظه هم نخوابید....... عصر هم یه سر با خواهری ها رفتیم دبنهامز که هیچی نخریدیم..... شب هم تا بچه ها رفتند با امین رفتیم جام جم... هوا عالی بود.... بارون ریز ریز و رعد و برق و ......... چسبید ها.......... با یه عالمه هله هوله برگشتیم خونه..... اکادمی رو دیدیم و خووووووووووابببببببببببببب...

* مامان خودم....مامان و پدر همسری  به همراه چندتایی از فامیل ها رفتند کربلا..... اونوقت یه عالمه خونه مونده خالی.....نیشخند و ما هم هر شب یه جا خودمون رو انداختیم........

* دیشب امین میگه عاشقه این هوام خصوصا وقتی ریز ریز برف هم بخوره تو صورتت..... من اما میگم عاشقه بارونم ام....... اونوقت بعد یکم فکر کردن میگه مشکل همین جاست که یه وقت ها تفاهم نداریم..... میگم خوب تو بارون رو دوست بدار..... میگه من بزرگترم احترامم واجبه..... تو برف رو دوست بدار..... اونوقت تو اون هوا شروع کردم به تعریف از برف......

* مادر شوهر مهربون اونقده بهم زنگ زده که شرمنده ام کرده.... واقعا میگم ها....... شماره خودش رو برده ...اونوقت به امین میگم کلی رومینگ براش میافته..... اما ....... مهربونه دیگهقلب

* یه چندتایی پست فریز شده دارم.... از سالگرد و تولد همسری و عیدها و..... بزارم آیا؟؟ شاید هم عکس گذاشتم....

 

نوشته شده در ٢۸ آبان ۱۳٩٠ساعت ٩:٢۳ ‎ق.ظ توسط نظرات () |

Design By : Mihantheme